ตอกเข็มไมโครไพล์


เป็นท่อเหล็กดำมีขนาดตั้งแต่ 4-12 นิ้ว ใช้ตอกเข็มเสริมฐานรากที่ทรุดตัวให้แข็งแรง โดยตัดเป็นท่อนยาว 1-1.5 เมตร ตอกลงไปทีละต้น (เชื่อมต่อด้วยกรรมวิธีเชื่อมไฟฟ้า) จนได้ระดับความลึกที่ต้องการหรือได้โบลว์ เคานท์ (Blow Count) ที่ตั้งไว้ แล้วใส่เหล็กเส้นเสริมลงไปในเข็มท่อ แล้วทำการเทคอนกรีตลงไปในเข็มจนเต็ม ขนาดและจำนวนเสาเข็มแล้วแต่สภาพปัญหา และการรับน้ำหนักของเสาเข็ม