การยกบ้านดีดบ้าน


การยกบ้านดีดบ้าน ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • สำรวจดินรอบฐานราก
 • สำรวจเสาเข็ม วิเคราะห์ปัญหาโครงสร้าง
 • ทำการออกแบบฐานรากใหม่ กำหนดขนาดของเสาเข็ม ชนิดของเสาเข็ม โดยตอกเสริมเสาเข็มใหม่ลงไป
 • กำหนดตำแหน่งเสาเข็ม
 • เปิดหน้าดินรอบๆ เสาเข็ม
 • ตอกหรือกดเสาเข็มไมโครไพล์ ด้วยระบบไฮโดรลิค โดยใช้ท่อเหล็กดำขนาด 4-12 นิ้ว ตัวยาวท่อนละ 1-1.5 เมตร กดหรือตอกลงไปแล้วเชื่อมต่อทีละท่อน กดลงไปจนได้ระดับความลึกของเสาเข็มที่ต้องการ
 • ทำการเทคอนกรีตลงในเข็มไมโครไพล์ที่ใส่เหล็กเสริมลงไปก่อนแล้ว
 • หล่อฐานราก (Footing) ใหม่
 • ทำการหนุนค้ำยันเสาคานด้วยแม่แรงไฮโดรลิคให้แข็งแรง ตัดเสาตอม่อเดิมให้ขาดออก
 • ใช้แม่แรงไฮโดรลิคยกดีดตัวอาคารขึ้นให้ได้ระดับพร้อมกัน
 • ทำการต่อเชื่อม หล่อคอนกรีตเสาตอม่อให้ติดกัน