ห้างหุ้นส่วน สหกิจไพศาล บริการของเรา

บ้านหรืออาคาร

ถ้าผนังอาคารด้านล่างมีรอยร้าวเฉียง 45 องศา จากหัวเสาต้นหนึ่ง ไปยังโคนเสาอีกต้น แสดงว่าเสาฐานรากชั้นล่างที่อยู่ตรงข้ามด้านล่างของรอยร้าวเฉียง 45 องศา มีการทรุดตัว เป็นสัญญานอันตราย ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซม เสาคานมีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีรอยร้าวอาจเกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม หรือรับน้ำหนักมากเกินไป หรือฐานรากทรุดตัว

ตรวจสอบการซ่อมบ้านเก่า เครื่องมือในการซ่อมบ้าน การซ่อมบ้านเอียง


ถ้าตรวจพบว่าบ้านหรืออาคารของท่านมีน้ำรั่วซึมจากหลังคา ดาดฟ้า ผนังภายนอก จากห้องน้ำ อาจทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรทำให้
เกิดอัคคีภัยไฟไหม้ได้ หรือน้ำไหลเซาะกินบริเวณฐานรากอาคาร ทำให้ดินบริเวณนั้นอ่อนนิ่ม รับน้ำหนักได้น้อยลง อาจทำให้ฐานรากทรุดตัว หรือปรากฎว่าทางเดินรอบบ้านอาคารทรุดตัว ทำให้เป็นโพรงช่องใต้พื้นบ้าน สัตว์มีพิษอาจเข้าไปอาศัย ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญานอันตราย


ปัญหา 1 อย่าง อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจไพศาล ทำงานด้านนี้มานาน มีประสบการณ์
กว่า 50 ปี มีความยินดีขอเสนอบริการแก้ไขซ่อมแซมสารพัดปัญหาบ้านครบวงจร


การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้สำหรับการซ่อมบ้านเก่าที่ดินรอบบ้านทรุดเอียง


วิธีการซ่อมบ้านเก่า

อย่างการซ่อมบ้านเก่า ควรจะตรวจดูโครงสร้างบ้านเพื่อซ่อมบ้านเก่า เช่น เสา คาน พื้นคอนกรีตเป็นสนิมหรือแตกร้าวหรือไม่ ตรวจระบบประปาห้องน้ำหลังคาดาดฟ้าเฉลียงมีการรั่วซึมหรือเป่า ตัวอาคารมีการทรุดเอียงมีรอยแตกร้าวที่เป็นอันตรายหรือไม่ วิเคราะห์สาเหตุ และดำเนินการแก้ไขซ่อมบ้านเก่า


แก้ปัญหาดินรอบบ้านทรุด

ดินรอบบ้านทรุด ควรเสริมแผงคอนกรีตเหล็กมาเสริมให้ดินรอบบ้านไม่เกิดการทรุดตัวลง โดยมีความลึกประมาณ 60 เซ็น ต่อจากคานคอดินเดิมเสริมลึงลงไปในดิน ถ้าดินเกิดทรุดลงไปอีกก็จะไม่เห็นเป็นโพรง เท่านี้ป้องกันดินรอบบ้านทรุดได้


แก้ปัญหาบ้านเอียง

หรือจะเป็นปัญหาของบ้านเอียงตรวจดูโครงสร้างอาคารบ้านเอียงมีรอยแตกร้าวที่เป็นอันตรายหรือเปล่า วิเคราะห์สาเหตุ และดำเนินการแก้ไขบ้านเอียงให้เรียบร้อย

 

 

 


ปัญหาดินรอบบ้านทรุด
เสริมฐานรากอาคาร การยกบ้านดีดบ้าน
การซ่อมปัญหาของบ้านเอียง
ซ่อมสารพัดปัญหาบ้านครบวงจร ซ่อมเสาคานพื้นคอนกรีต
ดินรอบบ้านทรุดตัวลง
ตอกเข็มไมโครไพล์ ซ่อมรั่วซึม
การซ่อมบ้านเก่า
งานรับเหมาและบริการซ่อมอื่นๆ ซ่อมคอนกรีต